StartUp Eskişehir

‘Önceleri Amerika’da başlayan daha sonra dünyayı kasıp kavuran -Türkiye’nin yine geriden geldiği ve eksikliğinin hala hissedildiği- bir iş modeli akımıdır. Sözlük, kelimenin anlamını, “ sıfır noktasından işe başlayan bir şirket için kullanılan terim, başlangıç” olarak tanımlıyor. Bazı kaynaklarda “yeni girişim” veya “girişim” olarak geçen “Startup” kelimesi sitemizin isminde de geçtiği gibi “Girişim” olarak Türkçe’ye yerleşmiştir. Hızlı büyüme için tasarımlanmış ve buna müsait, teknolojiyi sunan ve kullanan, geniş kitlelere hitap eden ve sunduğu hizmeti kullanıcıya ulaştıran, ihtiyaç gideren (yeri geldiğinde ihtiyaç haline dönüştüren), sürekliliğe sahip ve gelişmeye -geliştirmeye- müsait girişim fikirlerine kısaca STARTUP diyoruz.’

Endüstri ve Verimlilik Kulübü